Samverkansdagen 2022

Samverkansdagen

Vi växlar upp! Ta del av nyheter, föreläsningar, gruppseminarier och samtal om vårt tjänsteutbud.

Utöver talare från Statens servicecenter föreläste gästföreläsaren David Jacoby om IT-säkerhet och hacking. David är en av Sveriges främsta IT-experter som prisats för sin forskning om digital brottslighet och har arbetat med IT-säkerhet i över 25 år.

Ur programmet:

  • Tillsammans bidrar vi till samhällsnyttan
  • Samlad kraft och större påverkan genom standardtjänster
  • Tjänsteutveckling i partnerskap
  • Informationstjänster och mobil åtkomst
  • Tjänsteleverans i en osäker tid.

Se fullständig presentation från Samverkansdagen:

Samverkansdagen 2022 , 10 MB.

Frågor?

För frågor gällande Samverkansdagen eller frågor kopplat till seminarierna vänligen kontakta: Kundadministration.marknad@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2022-11-16
Publicerad: 2021-10-18