Redovisning tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området redovisning.

Tidredovisning

En tilläggstjänst som tillgodoser ert behov av att kunna registrera tid och få en sammanställning och bokföring av tid, bland annat för att kunna analysera var era medarbetare lägger sin tid.

Här ingår bland annat

 • systemstöd för tidrapportering och uppföljning
 • bearbetning av tidrapporter
 • påminnelser
 • löpande underhåll av resurs-, användar- och projektregister
 • uppdatering av timkostnad, årsskifteshantering och standardrapporter
 • rättning av tidrapporter och flex.

Systemstöd för uppföljning (FIC)

En tilläggstjänst med FIC (Financial Information Centre) som uppföljningsmodul till ekonomisystemet som ger möjlighet till presentation av utfall, aktuell budget och aktuell prognos.

Här ingår bland annat

 • resultatuppföljning
 • Projektuppföljning.

Utökat redovisningsstöd

En tilläggstjänst för er som vill ha eller behöver extra stöd kopplat till utvalda delar av redovisningen.

Här ingår bland annat

 • stöd vid upprättande av resultatredovisningen
 • stöd vid framtagande av budgetunderlag för rapportering till statsredovisningen
 • stöd med verksamhetens budget, uppföljning och prognos
 • analys av utfall och förändringar.

Övriga Redovisning tilläggstjänster standard

Utöver de mer omfattande tilläggstjänsterna som beskrivits innan kan ni även köpa följande tilläggstjänster:

 • kundunika rapporter
 • bankbyte
 • hantering av lån oftare än halvårsvis
 • förbereda och redovisa finansiella dokument i ledningsgrupp och styrelse
 • omarbetning utifrån organisationsförändring.

Engångstjänst eller abonnemang

Våra tilläggstjänster inom redovisning går att få som engångstjänst och/eller löpande abonnemang beroende på tjänstens karaktär.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07