Systemstöd för Redovisning standardtjänst

Systemstöd för Redovisning standardtjänst inkluderar systemlösning, inklusive förvaltning, drift och underhåll. Vi på Statens servicecenter säkerställer en uppdaterad ekonomimodell inklusive kontoplan och objektplan enligt gällande regler och förordningar.

Här ingår

  • förvaltning av ekonomimodell, kontoplan och objektplan
  • uppsättning, drift och underhåll av standardintegrationer
  • uppsättning, drift och underhåll av funktioner i ekonomisystemet
  • ansvar för systemförvaltningsplan samt planering och implementering av förändringar
  • tillhandahålla och underhålla gemensamt rapportpaket
  • hantering av behörigheter i ekonomisystemet.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07