Statsredovisning

Statsredovisning tar ett övergripande ansvarar för aktiviteter som sker i samband med rapportering till statsredovisningen.

Här ingår

  • avstämning i ekonomisystemet före rapportering
  • rapportering av ekonomiskt utfall enligt ESV:s riktlinjer
  • avstämning av utfall, anslagsredovisning, inkomsttitlar och betalavstämning efter rapportering.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07