Periodiska tjänster

Periodiska tjänster avser aktiviteter som sker regelbundet (månad, kvartal eller år) men som inte nödvändigtvis är kopplade till bokslutet.

Här ingår

  • rekvisition och omföring av ingående moms
  • upprätta arbetsgivardeklaration
  • deklarationsombud för arbetsgivardeklaration och utgående moms
  • upprätta verifikationsunderlag för utbetalning av källskatt, arbetsgivaravgift och utgående moms
  • bokföra nettolön och lönefil
  • upprätta verifikationsunderlag för utbetalning av avgift till trygghetsstiftelsen, särskild löneskatt med mera.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07