Kundfakturering

Kundfakturering säkerställer både fakturering och den efterföljande bokföringen för er som kundmyndighet.

Här ingår

  • kundfakturering
  • abonnemangsfakturering
  • hantering och bokföring av inbetalningar
  • betalningsuppföljning
  • räntefakturering
  • förvaltning av kundreskontra och kundregister.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07