Bokslut

Bokslut omfattar arbetet från bokslutsplanering till upprättande av finansiella dokument.

Här ingår

  • helhetsansvar av Statens servicecenter för bokslutsplanering och upprättande av tidplaner
  • bokslutsredovisning
  • upprättandet av de finansiella delarna av årsredovisningen
  • upprättandet och kontrollering bokslutsspecifikationer, intyg och underlag
  • assistering vid revision.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07