Avstämningar

Avstämningar stämmer av balansräkningen samt utför kontroller mellan balans- och resultaträkningen. Statens servicecenter granskar även resultaträkningens rimlighet.

Här ingår

  • avstämning av balansräkningen
  • granskning av resultaträkningens rimlighet
  • avstämning av anslagsredovisning och inkomsttitlar
  • utförandet av sambandsavstämningar, exempelvis kontroller mellan balans- och resultaträkning
  • genomförandet av övriga avstämningar, exempelvis av sociala avgifter och avräkning statsverket
  • utredning av eventuella avvikelser i samband med avstämning.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07