Lön tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området lön.

Rekryteringsstöd

En tilläggstjänst för er som vill ha stöd i rekryteringsprocessen genom systemstödet ReachMee.
Med hjälp av ReachMee hanterar ni era rekryteringsuppdrag – från annonsering och publicering på Platsbanken, till att hantera ansökningar och återkoppla till kandidater.

Tillvalspaket Utökad rekrytering:

 • elektroniskt rekryteringsgodkännande
 • kompetensbaserad rekrytering
 • tre annonsbryggor
 • projektöversikt
 • övergripande rekryteringsprofiler

Enstaka tillval:

 • akademikerrekrytering
 • extra annonsbrygga
 • extra karriärsida och, eller lediga jobb-sida
 • integrerade kandidattester
 • diarieintegration

Schema- och bemanningsplanering

En tilläggstjänst för er som vill säkerställa att ni kan planera och rapportera arbetstid för verksamheter där oregelbundna arbetstider eller skiftgång tillämpas.

Tjänsten omfattar tillgång till systemstödet BeSched för att stödja schemaläggning, bemanningsplanering, avvikelsehantering samt vakansförmedling för att hantera personalresurser.

Chef eller annan behörig person, alternativt medarbetaren själv, rapporterar in förändringar av arbetstid, frånvaro och övertid.

Systemet utvärderar ersättning för obekväm arbetstid, jour och övertid utifrån uppsatt arbetstidsregelverk. Överföring av schemaposter samt attesterade transaktioner sker till lönesystemet utifrån tidplan.

Extra integrationer och standardexporter

Utöver de integrationer som sätts upp som standard för att leverera en smidig tjänst har ni som kund även möjlighet att köpa till extra integrationer eller export av information mot avgift som Tilläggstjänst standard.

För att integrationen ska accepteras behöver Statens servicecenter göra en bedömning av integrationen för att säkerställa att den är förvaltningsbar i standardtjänsten.

Export av information avser standardexport av person- och anställningsuppgifter eller databastabeller ifrån lönesystemet.

Övriga Lön tilläggstjänster standard

Utöver de mer omfattande tilläggstjänsterna som beskrivits innan
kan ni även köpa följande tilläggstjänster:

 • kundanpassad rapport (engångs eller abonnemang)
 • filinläsning av anställnings- och eller löneuppgifter (engångs eller abonnemang)
 • anpassad bokföringsfil (för kundmyndighet som enbart har lönetjänst och inte redovisning)
 • extra utbetalning vid en extra lönekörning som finns vid fasta tillfällen per månad
 • större organisationsförändring som är över 25 procent av antalet anställda eller fler än 100 anställda
 • hantering av intresseavdrag (fast belopp eller rörligt belopp).

Engångstjänst eller abonnemang

Våra tilläggstjänster inom lön går att få som engångstjänst och/eller löpande abonnemang beroende på tjänstens karaktär.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07