Systemstöd för Lön standardtjänst

Här ingår bland annat

  • attest- och behörighetsadministration av standardroller och flöden
  • systemkonfiguration
  • standardformulär för egenrapportering av exempelvis anställningar, ersättningar och frånvaro
  • mallar för utskrift av exempelvis anställningsavtal
  • standardintegrationer
  • bevakningar och aviseringar
  • årsrutiner och semesteromställning
  • årsrapporter efter beställning
  • mindre organisationsförändring efter beställning
  • systemuppdateringar och användarhandledningar.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07