Lönerevision

Lönerevision erbjuds via systemstöd för lönerevision för att skapa förhandlingsomgångar, tilldela behörigheter samt läsa in uppgift om facklig tillhörighet.

Efter att nya löner registrerats meddelar ni när löner är klara och Statens servicecenter importerar uppgifterna till lönesystemet.

Istället för att använda systemstöd för lönerevision finns det även möjlighet att skicka in uppgifter om ny lön via en fil till Statens servicecenter, alternativt rapportera ny lön direkt i formulär.

I dialog med er kommer vi överens om hantering av

  • ny lön via systemstöd för lönerevision
  • ny lön via filinläsning
  • ny lön genom rapportering i formulär.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07