Löneadministration

Löneadministration omfattar bland annat att

 • hantera kontrollistor från systemstödet
 • reglera slutlön vid avslut av anställning
 • rekvirera ersättningar från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • sjukanmäla till försäkringskassan från dag 15
 • administrera och beräkna vissa förmåner
 • genomföra kontroller och avstämningar inför lönekörning
 • bemyndiga lön, vilket innebär att godkänna bankfilen för löneutbetalning
 • hantera för mycket erhållen lön
 • administrera extra utbetalning av lön eller ersättning
 • hantera utmätning av lön
 • leverera uppgifter för arbetsgivardeklaration på individnivå samt underlag för avstämning
 • utfärda olika typer av intyg.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07