Flex

För er som kundmyndighet som vill använda flextid i systemet.

Här ingår det att

  • Statens servicecenter gör uppsättning av flextidsuppgifter och markerar i systemet vilka medarbetare hos kundmyndigheten som ska använda flextid
  • medarbetare på kundmyndigheten själv kan rapportera sin närvarotid i systemstödet samt korrigerar vid behov.

Ni som kundmyndighet ansvarar för att ange rätt arbetstidsplanering vid deltidsanställningar samt att korrigera flextidssaldo vid behov.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07