E-handel tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området e-handel.

Tilläggstjänster:

  • omarbetning i systemstöd utifrån organisationsförändring
  • uppdatering testmiljö
  • standardintegrationer utöver det som ingår i standardtjänsten
  • anslutning kundunika leverantörsavtal
  • kundunikt fritextformulär för order, rekvisition
  • kundanpassad utbildning
  • konsultstöd

Engångstjänst

Våra tilläggstjänster inom e-handel är endast möjliga att få som engångstjänst.

Senast uppdaterad: 2022-09-26
Publicerad: 2021-09-07