Systemstöd för E-handel standardtjänst

Statens servicecenter tillhandahåller systemstöd för E-handel standardtjänst vars mål är att automatisera och vidare effektivisera det dagliga arbetet för er som kundmyndighet.

Här ingår bland annat

 • tillgång till gemensamma anslutna statliga ramavtal
 • funktion för att ansluta egna leverantörsavtal till e-handelssystemet
 • beställning till betalning av en vara respektive tjänst med automatiska
 • bekräftelsemeddelanden, ordermatchning och fakturahantering
 • gemensamt leverantörsregister med kontroller av leverantören
 • elektronisk fakturahantering, vilket innebär att fakturan hanteras i ett digitalt arbetsflöde med distribution av faktura för kontering, granskning och attest
 • automatiskt fakturahantering inklusive granskning och attest via abonnemangsfunktion
 • mottagning av e-fakturor i olika format (enligt SFTI-standard)
 • elektroniska utbetalningsunderlag enligt specifikation skanning av pappersfakturor
 • leverantörsportal (möjliggör e-handel för leverantörer utan egen e-handelslösning)
 • funktion för att skapa rapporter i inbyggd rapportgenerator för stöd vid uppföljning och analys.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07