Leverantörsavtal

Leverantörsavtal ansluts till systemstödet så att flödet från order till betald faktura kan automatiseras. Leverantörsavtalen kan anslutas som webbshop eller produktkatalog.

Här ingår bland annat

  • gemensamma leverantörsavtal samt förvaltning
  • egenhanterad katalog (systemstöd i Proceedo)
  • fritextformulär för order och rekvisition med möjlighet att skapa kundunika varianter.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07