Betaltjänst

Betaltjänst gör att betalfilen skickas till ekonomisystemet som vidareförmedlar filen till bank.

Här ingår

  • betalning via betalfil (via integration mot ekonomisystem)
  • automatiska kontroller i systemstödet
  • betalning direkt i internetbank, uppdrag initierat av kundmyndighet
  • hantering av avvisad betalning
  • återredovisning av betalningar
  • hantering av behörigheter hos betalningsförmedlare
  • elektroniska utbetalningsunderlag kan skapas och utbetalas i tjänsten, exempelvis bidragsutbetalningar.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07