Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2023

Statens servicecenters avgifter är satta för att täcka kostnader för levererade tjänster och för att bidra till ökad effektivitet genom att styra mot standard- och digitala lösningar.

Våra tjänstepaketeringar

Inom lön, e-handel och redovisning finns det standardtjänster. Om kund inte uppfyller kriterier och SLA för standardtjänst är det anpassad tjänst som erbjuds. Tilläggstjänster och specialtjänster är samma oberoende om kund köper standard eller anpassad tjänst. Utöver ovan finns det konsulttjänster att avropa.

Anslutnings-och migreringskostnaderna debiteras kundmyndigheten utifrån en avgift baserad på omfattning och komplexitet av anslutningen/migreringen. Kontakta representant för Statens servicecenter för mer information.

I de fall beräkningsgrunden i nedanstående tablåer anges som ”Per timme” beräknas avgiften utifrån varje påbörjat tidsintervall om 30 minuter.

Grundavgifter

Grundavgiften består av olika delar, en fast avgift, en rörlig avgift beroende på myndighetens storlek och av olika grundavgifter beroende på vilket system kundmyndigheten ansluter till. I den fasta och rörliga delen av grundavgiften ingår en grundplatta för att vara ansluten till Statens servicecenters tjänster som inkluderar integrationsplattform, support, kundportal, ärendehantering, internkontroll m.m.

Grundavgift E-handel

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Grundavgift
E-handel

Fast


Per månad

10000

Grundavgift
E-handel

Rörlig


Per anställd
och månad

20

Grundavgift
E-handel

Rörlig

Lärosäte

Per anställd
och månad

15

Grundavgift
systeml

Rörlig

Visma Proceedo

Per användare och månad

20


Grundavgift Redovisning

Tjänst

Typ

System/kund

Beräkning

Avgift

Grundavgift
Redovisning

Fast


Per månad

5500

Grundavgift
Redovisning

Rörlig


Per anställd
och månad

10

Grundavgift system

Fast

Agresso

Per månad

8300

Grundavgift system

Rörlig

Agresso

Per användare och månad

460

 

Grundavgift Lön

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift

Grundavgift lön

Fast


Per månad

13500

Grundavgift lön

Rörlig


Per lönespecifikation och månad

22

Grundavgift system

Rörlig

Primula

Per lönespecifikation och månad

40

Grundavgift system

Rörlig

Heroma

Per lönespecifikation och månad

60

Grundavgift system

Rörlig

POL

Per lönespecifikation och månad

50

Grundavgift system

Rörlig

Palasso

Per lönespecifikation och månad

50

 

E-handelstjänst

E-handelstjänsten omfattar e-beställning, leverantörsfakturahantering och betalning.

Avgift E-handel standardtjänst

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Leverantörsfaktura; elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura

Rörlig


Per faktura

20

Leverantörsfaktura; elektronisk, med kontroller

Rörlig

Lärosäten

Per faktura

35

Leverantörsfaktura; elektronisk med kontering och kontroller, gem. Kontoplan och leverantörsregister

Rörligt


Per faktura

45

Utbetalning

Rörlig


Per återredovisad betalning

10

Extra avgift för skannade fakturor

Rörlig


Per faktura

20

Manuell skanning av leverantörsfaktura

Rörlig avgift


Per faktura

250


Avgift E-handel anpassade tjänster

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Leverantörsfaktura; elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura

Rörlig


Per faktura

20

Leverantörsfaktura; elektronisk med kontering och kontroller

Rörlig


Per faktura


75

Utbetalning

Rörlig


Per återredovisad betalning

10

Extra avgift för skannade fakturor

Rörlig


Per faktura

20

Manuell skanning av leverantörsfaktura

Rörlig


Per faktura

250


Avhift E-handel tilläggstjänster

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Efterkontroll avvikande moms på abonnemangs eller ordermatchade fakturor

Rörlig


Per faktura

15

Tilläggstjänst, per timme 1050 kr

Rörlig


Per timme

1050

Tilläggstjänst, per timme 1200 kr

Rörlig


Per timme

1200

Tilläggstjänst, per timme 1450 kr

Rörlig


Per timme

1450

Tilläggstjänster enligt offert

Rörlig


Enligt offertRedovisningstjänster

Redovisningstjänsten omfattar redovisning och bokslut, kundfakturering, anläggningsredovisning, bokslut.

Avgift redovisningstjänster standard/anpassade

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Löpande redovisning

Rörlig


Per timme

850

Redovisningstjänster

Rörlig


Per timme

1050

Redovisningstjänster

Enligt offert


Per timme


Kvalificerad redovisning

Rörlig


Per timme

1200

Kundfakturering elektronisk

Rörlig


Per styck

105

Kundfakturering manuell

Rörlig


Per styck

415

Printtjänst kundfaktura

Rörlig


Per styck

7

Kundfaktura via Agressowebb

Rörlig


Per styck

215


Avgift redovisningstjänster tilläggstjänster

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Tilläggstjänst per timme 1 050 kr

Rörlig


Per timme

1050

Tilläggstjänst per timme 1 200 kr

Rörlig


Per timme

1200

Tilläggstjänst per timme 1 450 kr

Rörlig


Per timme

1450

Tilläggstjänst enligt offert

Enligt offert


Enligt offert

 

 

Avgift redovisningstjänster tilläggstjänster system

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift

Uppsättning Webbportal

Enligt offert


Engång


Uppsättning Planner

Enligt offert

Agresso

Engång


Uppsättning FIC

Enligt offert

Agresso

Engång


Månadsabonnemang FIC

Fast

Agresso

Fast avgift per abonnemang och månad

1250

 

Lönetjänster

Lönetjänsten innefattar tjänster relaterade till myndighetens lönetjänster så som löneadministration och rese- och utläggsredovisning m.m.

Avgifter lönetjänster‌ standard

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Löneadmin avvikelse-rapportering Standardtjänst

Rörlig

Primula / Standard

Per löne-specifikation och månad

85

Löneadmin avvikelse-rapportering Standardtjänst

Rörlig

Heroma / Standard

Per löne-specifikation och månad

137


Avgifter anpassad lön

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Löneadmin avvikelse-rapportering

Rörlig

Primula / Lärosäten

Per löne-specifikation och månad

90

Löneadmin avvikelse-rapportering

Rörlig

Primula

Per löne-specifikation och månad

105

Löneadmin schemalagd arbetstid

Rörlig

Primula

Per lönes-pecifikation och månad

130

Löneadmin närvaro-rapportering

Rörlig

POL

Per löne-specifikation och månad

140

Löneadmin avvikelse-rapportering

Rörlig

Palasso

Per löne-specifikation och månad

125

Löneadmin schemalagd arbetstid

Rörlig

Palasso

Per löne-specifikation och månad

150

Löneadmin avvikelse-rapportering

Rörlig

Heroma

Per löne-specifikation och månad

150

Löneadmin närvaro-rapportering

Rörlig

Heroma

Per löne-specifikation och månad

160

Rese- och utläggs-redovisning manuella underlag

Rörlig

Palasso/ POL

Per reseräkning och utlägg, faktureras 2 ggr per år

100

 

Avgifter lön tilläggstjänster

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Intresseavdrag fasta belopp

Rörlig


Per styck, faktureras 2 ggr per år

30

Intresseavdrag rörliga belopp manuella underlag

Rörlig


Per styck, faktureras 2 ggr per år

100

Manuella underlag Schema och bemanningsplanering

Rörlig

Primula

Per styck, faktureras 2 ggr per år

100

Manuella utbetalningar

Rörlig


Per styck, faktureras 2 ggr per år

500

Tidredovisning via lönesystem POL

Rörlig

POL

Per löne-specifikation och månad

20

Tilläggstjänst per timme 1 050 kr

Rörlig


Per timme

1050

Tilläggstjänst per timme 1 200 kr

Rörlig


Per timme

1200

Tilläggstjänst per timme 1 450 kr

Rörlig


Per timme

1450

Tilläggstjänster enligt offert

Enligt offert


Enligt offert


 

Avgift lön tilläggstjänst kopplat till system

Tjänst

Typ

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Schema och bemannings-planering fast avg

Fast

Primula

Per månad

8000

Schema och bemannings-planering rörlig avg

Rörlig

Primula

Per lönespecifikation och månad

15

Rekrytering - Paket 1

Fast

Primula

Per månad

9000

Rekrytering - Paket 2

Fast

Primula

Per månad

14000

Rekrytering - Paket 3

Fast

Primula

Per månad

18000

Schema och bemannings-planering fast avg.

Fast

Heroma

Per månad

12000

Schema och bemannings-planering rörlig avg.

Rörlig

Heroma

Per löne-specifikation och månad

50

Rekrytering - Paket 2

Fast

Heroma

Per månad

14000

Rekrytering - Paket 3

Fast

Heroma

Per månad

18000

Tid och projekt-redovisning fast avg.

Fast

Heroma

Per månad

4000

Tid och projekt-redovisning rörlig avg.

Rörlig

Heroma

Per löne-specifikation och månad

20

Rehabilitering

Fast

Heroma

Per månad

14000

Kompetens – Paket 1

Fast

Heroma

Per månad

14000

Kompetens – Paket 1

Fast

Heroma

Per månad

18000

Utbildning

Fast

Heroma

Per månad

14000

 

Konsult- och tilläggstjänster

Konsulttjänster är då kundmyndigheten behöver extra stöd eller kompetens t.ex., hyra av ekonomichef, controller eller HR-specialist.

Avgifter för konsult- och tilläggstjänster

Tjänst

Beskrivning

System/
kund

Beräkning

Avgift kr

Konsult-tjänster Ekonomi

Rörlig


Per timme

1050

Konsult-tjänster Ekonomi

Rörlig


Per timme

1200

Konsult-tjänster Ekonomi

Rörlig


Per timme

1450

Konsult-tjänster HR

Rörlig


Per timme

1050

Konsult-tjänster HR

Rörlig


Per timme

1200

Konsult-tjänster HR

Rörlig


Per timme

1450Så baseras våra avgifter

Avgifterna består av en grundavgift för att vara ansluten till någon av Statens servicecenters tjänster och är sedan uppdelade per erbjuden tjänst. Grundavgiften täcker kostnader för bland annat ekonomi- och lönesystem, kundservice och systemintegrationsplattformar.

 • E-handeltjänst som omfattar e-beställning, leverantörsfaktura och betalningar.
 • Redovisningstjänst som omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.
 • Lönetjänst som omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning samt tidredovisning via lönesystem.
 • Konsulttjänster som bland annat omfattar stöd på plats hos myndigheter, uttag av statistik och rapporter.

Så sker vår fakturering

Lönetjänster

 • Grundavgifter, verkliga volymer för stycketjänster och timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
 • Rese- och utläggsredovisning (manuella underlag), manuella utbetalningar samt intresseavdrag faktureras två gånger per år, i maj och december.

Ekonomitjänster (redovisning och e-handel)

 • Grundavgifter och verkliga volymer för timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
 • Verkliga volymer för stycketjänster faktureras hel månad men med en månads eftersläpning, exempelvis faktureras avgifterna för perioden 1-31 mars i slutet av april.
 • Printtjänst kundfaktura faktureras en gång om året, i december.

Allmänt

 • Kostnad för tid beräknas utifrån påbörjat tidsintervall om 30 minuter.
 • Avgifter kan vara per styck, per timme eller enligt offert.
 • Avgifter som avser ett specifikt uppdrag faktureras utifrån offert som grundar sig på avgift per timme och eventuella kostnader från leverantörer
Senast uppdaterad: 2022-12-22
Publicerad: 2022-12-21