Myndighetstjänster

Genom att anlita Statens servicecenter kan statliga myndigheter sänka sina kostnader och även trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och höjda krav på effektivitet och kvalitet. Att anlita Statens servicecenter gör det dessutom möjligt för myndigheter att stärka sitt fokus på den egna kärnverksamheten.

Varför Statens servicecenter?

Statens servicecenter har en professionell, tillgänglig och specialiserad service för sina kunder. Den är organiserad enligt principen "en väg in", vilket ger en snabb, effektiv och korrekt service till medarbetare på myndigheter som är kunder till oss.

Kvalitet

Administrativt stöd är kärnverksamheten hos Statens servicecenter och det är även vårt självklara fokus i allt utvecklingsarbete. Statens servicecenter arbetar aktivt och kontinuerligt med att utvärdera, utveckla och effektivisera tjänsteprocesserna, vilket ger en hög kvalitet i leveranserna.

Kostnadseffektivitet

Genom stora volymer och effektiv produktion erbjuder Statens servicecenter hög kostnadseffektivitet och är cirka 30 procent mer effektivt än en genomsnittlig myndighets administrativa verksamhet. ​

Service

En av de viktigaste uppgifter är att erbjuda administrativa stödtjänster. För Statens servicecenter innebär det kvalitet i leverens av felfria tjänster, i rätt tid och på rätt sätt, i enlighet med ingångna avtal med våra kunder.

Vår ambition är att göra kundens kontakt med oss på alla nivåer så enkel som möjlig för att kunna erbjuda det stöd som kunderna behöver, från anslutning till löpande produktion.

I våra tjänster ingår kundservice via Portalen, Statens servicecenters webbplats för service- och supportärenden. Genom webbplatsens självservice kan du söka svar på dina frågor dygnet runt. Du kan även kontakta oss via telefon, vardagar klockan 09.00 till 12.00

Samverkansmodellen

En väl fungerande kundsamverkan är en central del i Statens servicecenters utveckling. Statens servicecenter arbetar efter en samverkansmodell som beskriver formerna för samarbetet med de myndigheter som är kunder till oss.

I syfte att skapa möjligheter för en effektiv samverkan är modellen indelad i tre nivåer: Strategisk, taktisk och operativ. På respektive nivå finns samverkansforum med särskilt utsedda kontaktpersoner för såväl Statens servicecenter som den anslutna myndigheten.

Mer om Samverkansmodellen (PDF, öppnas i nytt fönster) , 165 kB.

Illustration över Samverkansmodellen.

Illustration över Samverkansmodellen.

Senast uppdaterad: 2023-07-25
Publicerad: 2016-08-18