Validering av covid-19-vaccination gjord i land utanför EU/EES

Om du vaccinerat dig i något land utanför EU/EES (så kallat tredje land) kan du genom valideringen få ett svenskt vaccinationsbevis som gäller vid utlandsresor och evenemang.

Denna tjänst genomförs i samarbete med E-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevisen.

Krav för att göra detta

 • Du är 16 år eller äldre
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du har digital brevlåda
 • Vaccinet är EU-godkänt eller finns med på WHOs lista över nödgodkända vaccin (se länkar nedan).
 • Senaste vaccination gjordes i land utanför EU/EES

Ta med dig detta

 • Identitetshandlingar
 • Originalhandlingar/intyg från dina vaccinationer

Statens servicecenter kontrollerar och intygar dokumentens äkthet samt skickar ärendet vidare till E-hälsomyndigheten som efter ytterligare kontroll utfärdar vaccinationsbeviset. Detta kommer sedan till din digitala brevlåda.


Läs mer

Länder där covidbeviset gäller (E-hälsomyndighetens webbplats)

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats)

WHOs lista över nödgodkända vaccin (WHOs webbplats)

Mer om covidbeviset (E-hälsomyndighetens webbplats)


Följande kontor erbjuder tjänsten

Ingen information tillgänglig

Frågor och svar

Identitetshandlingar som accepteras:

 • id-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt pass med vinröd pärm
 • svenskt nationellt id-kort
 • svenskt körkort
 • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice
 • svenskt tjänstekort (utan SIS-märke) utfärdat av en statlig myndighet.

Läs om hur du skaffar en via länken nedan:
Digital post för dig som privatperson

Du har möjlighet att få ett svenskt vaccinationsbevis, till exempel genom att logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se. För att detta ska vara möjligt behöver din tredje vaccinationsdos vara dokumenterad med rätt dosnummer i Nationella vaccinationsregistret.

Nej, du behöver själv besöka ett av de kontor som listas ovan.

Bedömningen är att efterfrågan är som störst på dessa orter. Om vi ser att behovet ökar så kan det bli aktuellt att erbjuda tjänsten på fler servicekontor och orter.

Nej, i detta steg är det inte möjligt. Vaccinationsbevis till barn som har vaccinerats i tredjeland kommer i ett senare skede. I dagsläget kan den som är 16 år och äldre och har vaccinerats i tredjeland själv ansöka om vaccinationsbevis, förutsatt att personen är folkbokförd i Sverige och har en digital brevlåda.

I detta steg gäller denna möjlighet personer med folkbokföringsadress i Sverige och digital brevlåda.

Regeringen undersöker möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland.

För offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller i dagsläget att du behöver visa vaccinationsbevis från ett land som är anslutet till EU:s digitala covidintyg (EU Digital Covid Certificate), om arrangören kräver det.

Lista över länder anslutna till EU DCC

Om du är vaccinerad i tredje land så måste du, i dagsläget, vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda för att kunna få ett svenskt vaccinationsbevis. Om du som turist saknar detta så kan du tyvärr inte få ett svenskt vaccinationsbevis i dagsläget.

Senast uppdaterad: 2023-12-01
Publicerad: 2022-01-28